Kiến Thức

VIoT tổng hợp kiến thức về Internet vạn vật và những chủ đề liên quan giúp cộng đồng có một nơi để tham khảo khi học tập và làm việc. Bao gồm thiết bị phần cứng, lập trình phần mềm, xây dựng và triển khai.

Thực Hành

Để IoT không chỉ là lý thuyết, VIoT sẽ cố gắng đem lại cho cộng đồng những trình diễn thực tế trên thiết bị thật, dự án thật. Đem lại góc nhìn thực tế cho cộng đồng.

Đồng hành

vIoT.dev sẽ cùng bạn giải quyết khó khăn trong công việc cũng như băng khoăn trong học tập – cùng nhau bước qua – cùng nhau phát triển.

Chia sẻ

VIoT còn là nơi để cộng đồng chia sẻ thành công, thất bại, cách giải quyết, hướng đi… Hi vọng nhận được đóng góp từ cộng đồng những người làm IoT Việt Nam

Kết Nối VIoT Dev